_1_|<<<|_58_|>>>|_83_|_:::_|_?_
*** I4110001 grządka przed ***